Nebraska School Activities Association

Football

2020 & 2021 Football Schedules:

Class A  |  Class B  |  Class C1 Class C2  |  Class D1  |  Class D2  |  Class D6

Regular Season

Districts/Playoffs
History/Records

Past NSAA Football Playoffs Results NSAA Football Playoffs Results – 1975 – 1996 1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014 2015  |  2016  |  2017  |  2018

Wildcard Archive
Past Regular Season Wildcard Results